Konsultacja z fizjoterapeutą / terapeutą NDT-Bobath

1 x 50 min.
200 zł

Na spotkania konsultacyjne z fizjoterapeutą zapraszamy rodzica/rodziców wraz z dzieckiem. Do zasięgnięcia porady fizjoterapeuty zachęcamy przede wszystkim rodziców, którzy mają wątpliwości dotyczące tego, czy rozwój ruchowy ich dziecka (w tym rozwój niemowlęcia) przebiega prawidłowo, czy sprawność ruchowa dziecka/nastolatka mieści się w granicach normy rozwojowej lub czy postawa ciała u dziecka jest właściwa. Fizjoterapeuta doradza również w zakresie doboru sprzętu specjalistycznego, służącego wspieraniu prawidłowych wzorców posturalnych u dzieci i nastolatków. Spotkanie konsultacyjne obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem oraz obserwację wzorców ruchowych i/lub posturalnych dziecka, a kończy się udzieleniem informacji zwrotnych i wskazówek dotyczących zalecanego dalszego postępowania lub rekomendowanych form wspierania dziecka w środowisku domowym.