Konsultacja z fizjoterapeutą / terapeutą NDT-Bobath

190 zł

Do zasięgnięcia porady fizjoterapeuty zachęcamy przede wszystkim rodziców, którzy mają wątpliwości dotyczące tego, czy rozwój ruchowy ich dziecka (w tym rozwój niemowlęcia) przebiega prawidłowo, czy sprawność ruchowa dziecka/nastolatka mieści się w granicach normy rozwojowej lub czy postawa ciała u dziecka jest właściwa. Fizjoterapeuta doradza również w zakresie doboru sprzętu specjalistycznego, służącego wspieraniu prawidłowych wzorców posturalnych u dzieci i nastolatków. Spotkanie konsultacyjne obejmuje szczegółowy wywiad z rodzicem oraz obserwację wzorców ruchowych i/lub posturalnych dziecka.