Konsultacja z psychologiem dla rodzica i dziecka

370 zł

Jednorazowe spotkanie ze specjalistą dla rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka obejmujące 110 min.