Konsultacja z psychologiem dla rodzica i dziecka (2 odrębne spotkania)

2 x 50 min.
400 zł

Pakiet dwóch spotkań konsultacyjnych z psychologiem – przeznaczonych przede wszystkim dla osób, które potrzebują spotkania ze specjalistą, w celu omówienia swoich wątpliwości dotyczących rozwoju, funkcjonowania lub zachowania dziecka oraz dla osób, które poszukują wsparcia w ocenie, czy zaplanowany przez nie kierunek działań diagnostyczno-terapeutycznych wobec dziecka jest właściwy. Pierwsze ze spotkań przeznaczone jest wyłącznie dla rodziców/rodzica, drugie – w odrębnym terminie – dla dziecka. Pakiet dwóch spotkań konsultacyjnych najczęściej obejmuje rozmowę z rodzicem – w tym szczegółowy wywiad rozwojowy, rozmowę z dzieckiem oraz obserwację zachowania dziecka w aktywności swobodnej i/lub kierowanej, ale jego forma zależy od indywidualnych potrzeb osoby poszukującej wsparcia. Konsultacje kończą się podsumowaniem zebranych informacji, udzieleniem informacji zwrotnych oraz wskazówek dotyczących zalecanego dalszego postępowania lub rekomendowanych form wspierania dziecka w środowisku domowym.

Konsultacje z psychologiem wskazane są przede wszystkim dla rodziców, którzy:

  • doświadczają wątpliwości związanych z tym, czy zachowanie ich dziecka wymaga już specjalistycznej diagnozy,, czy też mieści się w granicach normy rozwojowej,
  • potrzebują wsparcia w określeniu kierunku diagnozy i/lub terapii w związku z obserwowanymi u dziecka trudnościami,
  • są przekonani, że ich dziecko potrzebuje wsparcia psychologa lub psychoterapeuty,
  • obserwują u dziecka niepokojące ich zachowania i potrzebują porady,
  • przeżywają osobiste trudności w związku z problemami, jakich doświadcza ich dziecko.