Konsultacja z logopedą / neurologopedą

190 zł

Konsultacje z logopedą przeznaczone są przede wszystkim dla rodziców, którzy:

  • doświadczają wątpliwości związanych z tym, czy przebieg rozwoju mowy u ich dziecka mieści się w granicach normy rozwojowej, czy też wymaga wsparcia specjalisty,
  • poszukują wskazówek dotyczących wspierania rozwoju mowy i komunikacji u dziecka,
  • poszukują wskazówek dotyczących kierunków diagnozy i terapii logopedycznej, jakie powinni przyjąć na obecnym etapie rozwoju dziecka.