Konsultacja z logopedą / neurologopedą

1 x 50 min.
210 zł

Na spotkanie konsultacyjne z logopedą zapraszamy rodziców/rodzica wraz dzieckiem. Konsultacja logopedyczna zazwyczaj obejmuje podstawową ocenę rozwoju dziecka w obszarze mowy i komunikacji oraz szczegółowy wywiad z rodzicem, ale jej forma zależy od indywidualnych potrzeb osoby poszukującej wsparcia. Spotkanie konsultacyjne kończy się podsumowaniem zebranych informacji, udzieleniem informacji zwrotnych oraz wskazówek dotyczących zalecanego dalszego postępowania lub rekomendowanych form wspierania dziecka w środowisku domowym.

Konsultacje z logopedą przeznaczone są przede wszystkim dla rodziców, którzy:

  • doświadczają wątpliwości związanych z tym, czy przebieg rozwoju mowy u ich dziecka mieści się w granicach normy rozwojowej, czy też wymaga wsparcia specjalisty,
  • poszukują wskazówek dotyczących wspierania rozwoju mowy i komunikacji u dziecka,
  • poszukują wskazówek dotyczących kierunków diagnozy i terapii logopedycznej, jakie powinni przyjąć na obecnym etapie rozwoju dziecka.