Aktualności

DIAGNOZA ADHD

Diagnoza pod kątem ADHD obejmuje między innymi podstawową ocenę funkcjonowania uwagowego dziecka, poziomu i charakteru jego codziennej aktywności, sposobu reagowania na bodźce z otoczenia oraz ocenę przyczyn obserwowanych problemów w zachowaniu. Badanie skierowane jest do dzieci, które ukończyły 6 r. ż. i realizowane jest w trakcie dwóch dwugodzinnych spotkań w odstępie 6 miesięcy.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne kwestionariusza wypełnionego przez rodzica oraz nauczyciela/wychowawcę dziecka (kwestionariusz udostępniany jest wcześniej przez Poradnię). Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni dokumentacji z tych badań.

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka ADHD poza diagnozą psychologiczną wskazana jest konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!