Aktualności

NOWA OFERTA BEZPŁATNYCH ZAJĘĆ – OKRO

Uprzejmie informujemy, że we współpracy z Wiodącym Ośrodkiem Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym (OKRO) prowadzonym przez Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „Półkole” od lipca 2018 r. realizujemy dodatkowe, bezpłatne zajęcia terapeutyczne.

Zajęcia finansowane są w pełni ze środków publicznych. Skierowane są do dzieci niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością, mieszkających na terenie Krakowa. Zależnie od potrzeb i możliwości dziecka, w ramach OKRO można realizować aż do 20 godzin dodatkowej terapii w miesiącu. Uprzejmie informujemy, że ze względów organizacyjnych Poradnia „Totoro” realizuje zajęcia terapeutyczne w ramach OKRO wyłącznie w miejscu zamieszkania dziecka.

W ramach OKRO oferujemy:

  • Terapię psychologiczną
  • Terapię pedagogiczną
  • Terapię logopedyczną/neurologopedyczną
  • Terapię ręki
  • Rehabilitację ruchową

Informacji dotyczących zajęć w ramach OKRO udzielamy drogą telefoniczną w sekretariacie NSPPP „Totoro” – zapraszamy serdecznie do kontaktu (tel. 12 346 11 30, 664 067 500, 500 622 274).

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!