Diagnoza dojrzałości szkolnej

1 x 120 min. + 1 x 60 min.
720 zł

Badanie dojrzałości szkolnej jest niezbędne w sytuacji, w której rodzice rozważają decyzję o odroczeniu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego (Art. 36, pkt 4-7 oraz Art. 38 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Zalecane jest również w sytuacjach, w których rodzice lub nauczyciele nie mają pewności, czy dziecko osiągnęło w poszczególnych sferach rozwoju kompetencje pozwalające mu na efektywną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

Diagnoza gotowości szkolnej obejmuje ocenę funkcji percepcyjno-motorycznych i poznawczych w odniesieniu do norm wiekowych, ocenę umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym oraz poszerzone badanie dojrzałości społeczno-emocjonalnej dziecka.  

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka, obejmującej przede wszystkim obserwacje dotyczące funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz wnioski dotyczące jego rozwoju w sferze emocjonalno-motywacyjnej. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, wskazane jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni dokumentacji z tych badań.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.