Diagnoza fizjoterapeutyczna niemowlęcia wg założeń metody NDT-Bobath

1 x 60 minut
310 zł

Całościowa diagnoza fizjoterapeutyczna niemowlęcia, prowadzona przez certyfikowanego terapeutę NDT-Bobath.

Podczas spotkania diagnostycznego wg koncepcji NDT-Bobath wzorce ruchowe prezentowane przez niemowlę w spontanicznej jak i kierowanej aktywności poddawane są wnikliwej analizie pod względem jakościowym oraz ilościowym. Oceniając dystrybucję napięcia mięśniowego, występowanie prawidłowych lub patologicznych odruchów oraz poprawność ukształtowanych wzorców ruchowych, diagnosta na bieżąco wskazuje rodzicowi efektywne drogi wspierania prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka w zabawie i pielęgnacji. W odróżnieniu od konsultacji, diagnoza zakończona jest sporządzeniem dokumentu w formie opinii. Zarówno diagnoza, jak i konsultacja może stanowić podstawę do planowania rehabilitacji ruchowej dziecka, która wskazana jest między innymi w przypadku:

  • wcześniactwa;
  • asymetrii ułożeniowej;
  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
  • zaburzenia ruchowe pochodzenia centralnego;
  • kręczu szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego;
  • nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego (obniżone, wzmożone);
  • zespołu genetycznego;
  • choroby metabolicznej;
  • rozszczepu kręgosłupa;
  • zaburzeń ortopedycznych (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan).