Diagnoza fizjoterapeutyczna niemowlęcia metodą NDT-Bobath – z pisemną opinią

1 x 60 min.
370 zł

Całościowa diagnoza fizjoterapeutyczna niemowlęcia, prowadzona przez certyfikowanego terapeutę NDT-Bobath.

Podczas spotkania diagnostycznego według koncepcji NDT-Bobath wzorce ruchowe prezentowane przez niemowlę w aktywności spontanicznej i kierowanej  poddawane są kompleksowej analizie pod względem jakościowym oraz ilościowym. Oceniając dystrybucję napięcia mięśniowego, występowanie prawidłowych lub patologicznych odruchów oraz poprawność ukształtowanych wzorców ruchowych, diagnosta na bieżąco wskazuje rodzicowi efektywne drogi wspierania prawidłowego rozwoju ruchowego dziecka w zabawie i pielęgnacji. 

Diagnoza może posłużyć do planowania oddziaływań wspomagających rozwój dziecka możliwych do zastosowania przez rodzica w domu, jak i stanowić podstawę do planowania rehabilitacji ruchowej dziecka, wskazanej między innymi w przypadku:

  • wcześniactwa;
  • asymetrii ułożeniowej;
  • uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego;
  • zaburzeń ruchowych pochodzenia centralnego;
  • kręczu szyi pochodzenia neurogennego i mięśniowego;
  • nieprawidłowego rozkładu napięcia mięśniowego (obniżone, wzmożone);
  • zespołu genetycznego;
  • choroby metabolicznej;
  • rozszczepu kręgosłupa;
  • zaburzeń ortopedycznych (dysplazja stawu biodrowego, deformacje stóp, kolan).

Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest dostarczenie do Poradni opinii z tych badań.

W odróżnieniu od konsultacji, diagnoza fizjoterapeutyczna zakończona jest sporządzeniem dokumentu w formie opinii obejmującej szczegółowe zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Wydanie opinii zawarte jest w cenie diagnozy.