Diagnoza fizjoterapeutyczna

1 x 60 minut
290 zł

Spotkanie diagnostyczne ma na celu całościową ocenę poziomu rozwoju ruchowego dziecka w stosunku do norm przewidzianych dla wieku, ocenę wad postawy i nieprawidłowości związanych z dystrybucją napięcia mięśniowego. Obejmuje obserwację dziecka w trakcie zaplanowanych prób zadaniowych oraz szczegółowy wywiad z rodzicem, dotyczący przebiegu rozwoju ruchowego dziecka oraz jego funkcjonowania w codziennych aktywnościach. Spotkanie diagnostyczne zakończone jest sporządzeniem dokumentu w formie opinii zawierającej wnioski z przeprowadzonych prób klinicznych oraz wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w warunkach domowych.