Diagnoza fizjoterapeutyczna – z pisemną opinią

1 x 60 min.
330 zł

Spotkanie diagnostyczne ma na celu całościową ocenę poziomu rozwoju ruchowego dziecka w stosunku do norm wiekowych, ocenę ewentualnych wad postawy i nieprawidłowości związanych z dystrybucją napięcia mięśniowego. Obejmuje obserwację dziecka w trakcie zaplanowanych prób zadaniowych oraz szczegółowy wywiad z rodzicem, dotyczący przebiegu rozwoju ruchowego dziecka oraz jego funkcjonowania w codziennych aktywnościach. Spotkanie diagnostyczne zakończone jest sporządzeniem dokumentu w formie opinii zawierającej wnioski z przeprowadzonych prób klinicznych oraz wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w warunkach domowych. Wydanie opinii ujęte jest w cenie diagnozy.

Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy fizjoterapeutyczne, psychologiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest dostarczenie do Poradni opinii z tych badań.