Diagnoza inteligencji

1 x 120 min.
590 zł

Badanie inteligencji służy ocenie funkcjonowania intelektualnego dziecka w odniesieniu do normy. Stanowi integralną część każdej diagnozy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, umożliwia ocenę ogólnego potencjału rozwojowego dziecka oraz monitorowanie rozwoju dzieci z grup ryzyka. Często wymagane jest dla celów związanych z orzecznictwem.

Poradnia “Totoro” prowadzi psychologiczne badania inteligencji u dzieci w wieku od 2 do 16 r.ż. W diagnozie korzystamy z szerokiego repertuaru najbardziej nowoczesnych, profesjonalnych narzędzi testowych (m.in. Skale Inteligencji Stanforda-Bineta 5, WISC V, IDS-2, Leiter-3, CFT 1-R, CFT 20-R). 

W celu zrealizowania badania inteligencji konieczne jest dostarczenie do Poradni przed spotkaniem diagnostycznym kwestionariuszy wypełnionych wcześniej przez rodzica oraz przez nauczyciela/wychowawcę dziecka – kwestionariusze udostępniane są przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczne – w tym w szczególności diagnozy inteligencji, diagnozy logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. 

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.