Diagnoza inteligencji

2 - 3 spotkania (120 - 180 minut) plus szczegółowy wywiad rozwojowy
450 zł

Służy określeniu sprawności funkcjonowania intelektualnego dziecka w odniesieniu do normy. Stanowi integralną część każdej diagnozy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, umożliwia ocenę ogólnego potencjału rozwoju dziecka oraz monitorowanie rozwoju dzieci z grup ryzyka. Często wymagana jest dla celów związanych z orzecznictwem.