Diagnoza inteligencji

1 x 90-120 minut
360 zł

Służy określeniu sprawności funkcjonowania intelektualnego dziecka w odniesieniu do normy. Stanowi integralną część każdej diagnozy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, umożliwia ocenę ogólnego potencjału rozwoju dziecka oraz monitorowanie rozwoju dzieci z grup ryzyka. Często wymagana jest dla celów związanych z orzecznictwem.

Menu