Diagnoza na potrzeby zatrudnienia młodocianego pracownika

1 x 90-120 minut
360 zł

Diagnoza możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia dla celów oceny możliwości podjęcia przez młodocianego zatrudnienia. Przeznaczona jest dla osób starających się o realizację przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Efektem diagnozy jest wydanie opinii, o której mowa w Art. 191 Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), obejmującej wskazanie bądź przeciwwskazanie do podjęcia przez ucznia zatrudnienia.