Diagnoza psychologiczna w kierunku ADHD

2 x 120 min.
1200 zł

Obejmuje między innymi psychologiczne badanie funkcji wykonawczych, ocenę zachowania dziecka w toku obserwacji aktywności swobodnej i kierowanej w odniesieniu do kryteriów diagnostycznych dla ADHD oraz badanie kwestionariuszowe z udziałem rodzica i nauczyciela (Conners 3). Przeznaczona jest dla dzieci od 6 r.ż. 

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym kwestionariusza wypełnionego wcześniej przez rodzica – kwestionariusz udostępniany jest przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. Zalecane jest również przedstawienie opinii przygotowanej przez nauczyciela-wychowawcę dziecka (jeśli dotyczy).

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka ADHD, poza diagnozą psychologiczną niezbędna będzie konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania