Diagnoza pod kątem braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

1 x 90-120 minut
360 zł

Diagnoza możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka dla celów oceny możliwości wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć będących źródłem przychodu, takich jak udział w reklamach, sesjach fotograficznych, rola aktora bądź statysty w filmie lub przedstawieniu teatralnym itp.