Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)

2 x 60 min.
550 zł

Celem diagnozy jest określenie potencjalnych nieprawidłowości w obrębie procesów integracji sensorycznej, ich wpływu na codzienne funkcjonowanie dziecka oraz możliwych do zastosowania form wsparcia dziecka w problematycznych obszarach w środowisku domowym i szkolnym/przedszkolnym. Badanie integracji sensorycznej obejmuje dwa spotkania, w trakcie których diagnosta obserwuje zachowanie i reakcje dziecka podczas szeregu zaplanowanych aktywności oraz przeprowadza z rodzicem szczegółowy wywiad, dotyczący między innymi rozwoju dziecka oraz jego zachowania w codziennych sytuacjach. Stwierdzenie przez terapeutę ewentualnych nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania bazowych układów sensorycznych  oraz zmysłów wyższego rzędu stanowi podstawę do planowania kierunków oddziaływań terapeutycznych. 

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym kwestionariusza wypełnionego wcześniej przez rodzica – kwestionariusz udostępniany jest przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. Zalecane jest również przedstawienie opinii przygotowanej przez nauczyciela-wychowawcę dziecka (jeśli dotyczy).

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.