Diagnoza procesów integracji sensorycznej (SI)

2 x 60 minut
480 zł

Celem diagnozy jest ocena potencjalnych nieprawidłowości w obrębie procesów integracji sensorycznej. Badanie obejmuje dwa spotkania, w trakcie których terapeuta obserwuje zachowanie i reakcje dziecka podczas szeregu zaplanowanych aktywności oraz przeprowadza z rodzicem szczegółowy wywiad, dotyczący między innymi rozwoju dziecka oraz jego zachowania w codziennych sytuacjach. Stwierdzenie przez terapeutę ewentualnych nieprawidłowości w zakresie procesów integracji sensorycznej stanowi podstawę do planowania oddziaływań terapeutycznych. W oparciu o rezultaty diagnozy terapeuta przekazuje rodzicowi w sporządzonej opinii szczegółowe zalecenia dotyczące sposobów wspierania dziecka w warunkach domowych oraz przedszkolnych/szkolnych.