Diagnoza w kierunku afazji dziecięcej

2 x 120 min.
850 zł

Obejmuje badanie poziomu rozwoju mowy i komunikacji, rozwoju poznawczego oraz społeczno–emocjonalnego w odniesieniu do kryteriów diagnostycznych dla afazji dziecięcej. Prowadzona jest przez psychologa i neurologopedę/logopedę. 

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym aktualnych wyników badania słuchu oraz kwestionariuszy wypełnionych wcześniej przez rodzica – kwestionariusze udostępniane są przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. Zalecane jest również przedstawienie opinii przygotowanej przez nauczyciela/wychowawcę dziecka (jeśli dotyczy).

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka afazji dziecięcej, poza diagnozą psychologiczną i neurologopedyczną/logopedyczną niezbędna będzie konsultacja z lekarzem neurologiem.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.