Diagnoza przesiewowa w kierunku afazji dziecięcej

2 - 3 spotkania (240 - 300 minut)
710 zł

Diagnoza poziomu rozwoju mowy i komunikacji dziecka, rozwoju poznawczego oraz społeczno–emocjonalnego prowadzona przez neurologopedę/logopedę i psychologa. Pozwala ona na ocenę rozwoju mowy i komunikacji dziecka w odniesieniu do przyjętych norm rozwojowych. Obejmuje dwa spotkania z poszczególnymi specjalistami i składa się z wywiadu z rodzicem oraz diagnozy neurologopedyczne/logopedycznej i psychologicznej.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub specjalisty pracującego z dzieckiem w przedszkolu/szkole. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka afazji dziecięcej, poza diagnozą neurologopedyczną/logopedyczną i psychologiczną, niezbędna jest konsultacja z laryngologiem i neurologiem, w celu wykluczenia bądź potwierdzenia zaburzeń wpływających na nieprawidłowy rozwoju mowy i komunikacji dziecka.