Diagnoza przesiewowa w kierunku mutyzmu wybiórczego

2 - 3 spotkania (240 - 300 minut)
710 zł

Obejmuje psychologiczną obserwację kierowaną, diagnozę logopedyczną, wywiad z rodzicem oraz badanie kwestionariuszowe, skierowane do nauczyciela/wychowawcy dziecka, służące ocenie zachowań dziecka, mogących świadczyć o występowaniu u niego mutyzmu wybiórczego.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne kwestionariusza, wypełnionego przez nauczyciela/wychowawcę dziecka (kwestionariusz udostępniany jest wcześniej przez Poradnię). Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka mutyzmu wybiórczego, poza diagnozą psychologiczno-logopedyczną, wskazana jest konsultacja z lekarzem psychiatrą.