Diagnoza w kierunku mutyzmu wybiórczego

2 x 120 min.
950 zł

Obejmuje kontrolną ocenę logopedyczną oraz pełne badanie psychologiczne służące ocenie zachowań dziecka, mogących świadczyć o występowaniu u niego mutyzmu wybiórczego. 

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym kwestionariuszy wypełnionych wcześniej przez rodzica oraz przez nauczyciela/wychowawcę dziecka – kwestionariusze udostępniane są przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. Zalecane jest również przedstawienie opinii przygotowanej przez nauczyciela/wychowawcę dziecka (jeśli dotyczy).

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka mutyzmu wybiórczego, poza diagnozą psychologiczno-logopedyczną, niezbędna będzie konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.