Diagnoza przesiewowa w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

2 - 3 spotkania (240 - 300 minut)
710 zł

Obejmuje dwie 120-minutowe obserwacje psychologiczne (w aktywności swobodnej i kierowanej), prowadzone przez dwóch specjalistów, wywiad z rodzicem oraz badanie kwestionariuszowe, skierowane do rodzica i nauczyciela lub wychowawcy dziecka, służące ocenie częstości zachowań dziecka, mogących świadczyć o występowaniu u niego zaburzeń ze spektrum autyzmu. Opinia będąca efektem diagnozy może posłużyć jako podstawa do realizacji pełnej diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu i/lub planowania dalszej diagnostyki oraz wyznaczania celów oddziaływań terapeutycznych.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie na pierwsze spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub specjalisty pracującego z dzieckiem w przedszkolu/szkole. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także przyniesienie na pierwsze spotkanie w Poradni opinii z tych badań.

Diagnoza o charakterze przesiewowym szczególnie wskazana jest wówczas, gdy rodzic/opiekun dziecka nie jest pewien, czy realizowanie pełnej diagnostyki w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu jest zasadne.

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum w autyzmu, poza diagnozą psychologiczną, niezbędna jest konsultacja z lekarzem psychiatrą.