Diagnoza psychologiczna w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu

2 x 120 min.
1200 zł

Obejmuje między innymi dwie ok. 60-90-minutowe obserwacje psychologiczne zachowania dziecka w toku aktywności swobodnej i kierowanej w odniesieniu do kryteriów diagnostycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu, prowadzone przez dwóch specjalistów, poszerzony wywiad rozwojowy, całościową ocenę rozwoju psychoruchowego dziecka oraz badanie kwestionariuszowe z udziałem rodzica i nauczyciela (jeśli dotyczy). 

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym:

  • zaświadczenia o zrealizowaniu konsultacji lub diagnostyki neurologicznej;
  • aktualnych wyników badania słuchu;  
  • kwestionariusza wypełnionego wcześniej przez rodzica – kwestionariusz udostępniany jest przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie;
  • jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczno-pedagogiczne, logopedyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań;
  • zalecane jest również przedstawienie opinii przygotowanej przez nauczyciela/wychowawcę dziecka (jeśli dotyczy).

Uprzejmie informujemy, że Poradnia „Totoro” nie prowadzi i nie organizuje lekarskich konsultacji specjalistycznych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu, poza diagnozą psychologiczną niezbędna będzie konsultacja z lekarzem psychiatrą.

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.