Pisemna informacja o dziecku po przeprowadzonej konsultacji

70 zł

Dokument wydawany jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, złożony przed rozpoczęciem spotkania konsultacyjnego lub po skończonej konsultacji, w przypadku gdy w toku spotkania decyzja została podjęta wraz ze specjalistą konsultującym dziecko.  Dokument ma charakter skrócony, a jego struktura zazwyczaj nie posiada elementów właściwych dla opinii specjalistycznej, takich jak stanowisko w sprawie, określonej we wniosku lub wskazania dla rodziców lub nauczycieli.