Pisemna informacja o wyniku diagnozy

100 zł

Na pisemny wniosek rodzica/opiekuna dziecka Poradnia wydaje pisemną informację o wynikach przeprowadzonej diagnozy. Dokument ma charakter skrócony, a jego struktura zazwyczaj nie posiada elementów właściwych dla opinii specjalistycznej, takich jak stanowisko w sprawie, określonej we wniosku lub wskazania dla rodziców i nauczycieli.