Logopedyczno-fizjoterapeutyczna diagnoza rozwoju małego dziecka

1 x 120 min. + 1 x 60 min.
750 zł

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka w obszarze mowy i komunikacji oraz rozwoju ruchowego prowadzona przez  logopedę/neurologopedę i fizjoterapeutę dziecięcego. Zalecana w szczególności dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat należących do grup ryzyka nieprawidłowości rozwojowych oraz dla małych dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. Badanie użyteczne dla celów związanych z orzecznictwem. Kompleksowe badanie logopedyczne i fizjoterapeutyczne może mieć również zastosowanie przesiewowe – zachęcamy do skorzystania z niego w celu kontrolnej oceny rozwoju małego dziecka w odniesieniu do norm rozwojowych.

W celu zrealizowania diagnozy konieczne jest dostarczenie do Poradni przed pierwszym spotkaniem diagnostycznym kwestionariusza wypełnionego wcześniej przez rodzica – kwestionariusz udostępniany jest przez Poradnię “Totoro” na etapie zapisu na badanie. Jeśli dziecko realizowało wcześniej diagnozy psychologiczne, logopedyczne, fizjoterapeutyczne lub specjalistyczne diagnozy lekarskie, niezbędne jest także dostarczenie do Poradni opinii z tych badań. 

Cena diagnozy obejmuje wydanie opinii wraz ze szczegółowymi zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.