Kompleksowa diagnoza poziomu rozwoju psychoruchowego dziecka zrealizowana przez trzech specjalistów

2 x 120 minut oraz 1 x 60 minut
990 zł

Diagnoza poziomu rozwoju dziecka w wybranych sferach rozwoju, zrealizowana przez trzech spośród wymienionych specjalistów: psychologa, pedagoga specjalnego, logopedę, fizjoterapeutę lub terapeutę SI. Pozwala ona na ocenę funkcjonowania dziecka w odniesieniu do norm wiekowych w takich obszarach, jak motoryka mała i duża, lateralizacja, spostrzeganie wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rozwój mowy i komunikacji, rozwój emocjonalno-społeczny i inne.