Opinia logopedyczna/neurologopedyczna

W cenie diagnozy

Opinia będąca rezultatem diagnozy logopedycznej/neurologopedycznej. Opinia logopedy może dotyczyć spraw związanych z rozwojem lub kształceniem dziecka.