Opinia na potrzeby zatrudnienia młodocianego pracownika

W cenie diagnozy

Opinia, o której mowa w Art. 191 Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) – obejmuje wskazanie bądź przeciwwskazanie do podjęcia przez młodocianego ucznia zatrudnienia. Wydawana jest na podstawie diagnozy możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych ucznia. Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób starających się o realizację przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.