Opinia psychologiczna

W cenie diagnozy

Opinia będąca rezultatem diagnozy psychologicznej. Opinia psychologa może dotyczyć spraw związanych z rozwojem, kształceniem lub wychowaniem dziecka.