Opinia rehabilitanta

W cenie diagnozy

Opinia będąca rezultatem diagnozy fizjoterapeutycznej. Dotyczy kwestii związanych z rozwojem ruchowym dziecka, kształtowaniem prawidłowych wzorców posturalnych, wspomaganiem ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka w środowisku domowym i szkolnym/przedszkolnym lub doborem specjalistycznego sprzętu do jego indywidualnych potrzeb.