Opinia rehabilitanta

W cenie diagnozy

Dokument będący rezultatem diagnozy fizjoterapeutycznej. Zazwyczaj obejmuje podsumowanie obserwacji dotyczących rozwoju ruchowego dziecka, prezentowanych przez nie wzorców posturalnych, zagadnień związanych z nieprawidłowościami dotyczącymi m.in. dystrybucji napięcia mięśniowego, wad postawy, umiejętności z obszaru dużej i małej motoryki. Jak każda z opinii wydawanych przez Poradnię “Totoro” zawiera również szczegółowe wskazówki dla rodziców i nauczycieli/wychowawców dziecka, dotyczące wspomagania rozwoju ruchowego i posturalnego w środowisku domowym i szkolnym/przedszkolnym, w tym m.in. przykłady zalecanych ćwiczeń oraz wytyczne związane z doborem specjalistycznego sprzętu (np. zaopatrzenia ortopedycznego) do indywidualnych potrzeb dziecka.