Opinia w sprawie dojrzałości szkolnej dziecka/odroczenia obowiązku szkolnego

W cenie diagnozy

Opinia z diagnozy gotowości szkolnej. Istotna w sytuacji, w której rodzice rozważają decyzję o odroczeniu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego (Podstawa prawna: Art. 36, pkt 4-7 oraz Art. 38 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59).