Opinia w sprawie dojrzałości szkolnej dziecka/odroczenia obowiązku szkolnego

W cenie diagnozy

Obszerny dokument wydawany na podstawie diagnozy gotowości szkolnej. Istotna w sytuacji, w której rodzice rozważają decyzję o odroczeniu spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego (Podstawa prawna: Art. 36, pkt 4-7 oraz Art. 38 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Podobnie jak każda opinia Poradni “Totoro”, obejmuje szczegółowe wskazówki dotyczące dalszego postępowania, wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z dzieckiem w domu oraz w szkole.