Opinia w sprawie możliwości wcześniejszego rozpoczęcia przez dziecko nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej

W cenie diagnozy

Obszerny dokument wydawany na podstawie diagnozy gotowości szkolnej. Niezbędna w sytuacji, w której rodzice rozważają decyzję o zapisaniu 6-latka do pierwszej klasy szkoły podstawowej (Podstawa prawna: Art. 36, pkt 1-3 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59). Podobnie jak każda opinia Poradni “Totoro”, obejmuje szczegółowe wskazówki dotyczące dalszego postępowania, wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z dzieckiem w domu oraz w szkole.