Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w przedszkolu

W cenie diagnozy

Opinia wydawana na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej logopedycznej lub innej, w trakcie której stwierdzono potrzebę udzielania dziecku systematycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym lub przedszkolnym. Należy podkreślić, że przez pomoc psychologiczno-pedagogiczną w systemie oświaty rozumiana jest różnego typu pomoc specjalistyczna udzielana dziecku, a nie wyłącznie wsparcie psychologa lub pedagoga.