Opinia w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub w przedszkolu

W cenie diagnozy

Obszerny dokument wydawany na podstawie diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej lub innej, w trakcie której stwierdzono potrzebę udzielania dziecku systematycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym lub przedszkolnym. Powinna stanowić podstawę planowania celów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć specjalistycznych prowadzonych w placówce oświatowej, do której uczęszcza dziecko. 

Należy podkreślić, że przez pomoc psychologiczno-pedagogiczną w systemie oświaty rozumiana jest różnego typu pomoc specjalistyczna udzielana dziecku, a nie wyłącznie wsparcie psychologa lub pedagoga.