Opinia w sprawie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

W cenie diagnozy

Opinia wydawana na podstawie psychologiczno-pedagogicznej diagnozy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych. Wnioski ujęte w opinii powinny stanowić podstawę do planowania wobec dziecka oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych.