Opinia w sprawie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

W cenie diagnozy

Obszerny dokument wydawany na podstawie psychologiczno-pedagogicznej diagnozy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych. Stanowi jedną z możliwych podstaw do objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole. Wnioski ujęte w opinii powinny stanowić podstawę do planowania wobec dziecka oddziaływań korekcyjno-kompensacyjnych. Podobnie jak każda opinia Poradni “Totoro”, obejmuje szczegółowe wskazówki dotyczące dalszego postępowania, wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z dzieckiem w domu oraz w szkole.