Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii

W cenie diagnozy

Opinia wydawana na podstawie psychologiczno-pedagogicznej diagnozy w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się – dysleksji, dysgrafii, dysortografii i/lub dyskalkulii, a czasami również w oparciu o wnioski z psychologiczno-pedagogicznej diagnozy przyczyn niepowodzeń edukacyjnych (Podstawa prawna: Art. 127, pkt 11 Ustawy Prawo Oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59).