Opinia ws. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

W cenie diagnozy

Opinia, o której mowa w Art. 304(5) Ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) – obejmuje wskazanie bądź przeciwwskazanie do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych. Wydawana na podstawie diagnozy  możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka dla celów oceny możliwości wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć będących źródłem przychodu na rzecz podmiotów prowadzących działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową. Niezbędna m.in. w okolicznościach, w których dziecko ma być zaangażowane w działania związane z udziałem w reklamach, sesjach fotograficznych, pełnić rolę aktora bądź statysty w filmie czy przedstawieniu teatralnym lub uczestniczyć w aktywności sportowej na zasadach umożliwiających osiąganie w ten sposób korzyści zarobkowych.