Opinia ws. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

W cenie diagnozy

Opinia wydawana na podstawie diagnozy możliwości psychofizycznych i indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka dla celów oceny możliwości wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć będących źródłem przychodu, takich jak udział w reklamach, sesjach fotograficznych, rola aktora bądź statysty w filmie lub przedstawieniu teatralnym itp.