Opinie specjalistyczne na potrzeby zespołów orzekających i opiniujących

W cenie diagnozy

Opinie wydawane na podstawie diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i/lub fizjoterapeutycznych, realizowanych w Poradni „Totoro” dla celów zespołów orzekających o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, działających w innych instytucjach. Wymienione diagnozy zazwyczaj stanowią część szerszego procesu diagnostycznego, realizowanego przez instytucję, w której działa dany zespół, a decyzja rodzica o ich realizacji poza ową instytucją często wynika z potrzeby przyspieszenia koniecznych procedur. Zakres diagnozy realizowanej w Poradni „Totoro” oraz szczegółowy cel wydania danej opinii ustalany jest w porozumieniu z rodzicem dziecka na etapie zgłoszenia na badanie.