Opinie ws. występowania u dziecka zaburzeń ze spektrum autyzmu / ADHD / afazji dziecięcej / mutyzmu wybiórczego

W cenie diagnozy

Obszerny dokument będący rezultatem badań diagnostycznych w kierunku określonych zaburzeń o charakterze klinicznym. Poza oceną występowania u dziecka symptomów spełniających kryteria diagnostyczne dla danego zaburzenia, jak każda opinia Poradni “Totoro” obejmuje szczegółowe zalecenia dla rodziców i nauczycieli/wychowawców dziecka dotyczące dalszego postępowania oraz wspomagania rozwoju dziecka w środowisku domowym i szkolnym/przedszkolnym.