Pisemna informacja o dziecku uczestniczącym w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju

bezpłatnie raz w roku szkolnym (kolejna 70 zł)

Pisemna informacja o dziecku podsumowująca wnioski z obserwacji dziecka w czasie zajęć terapeutycznych, prowadzonych w Poradni “Totoro” w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Dokument ma charakter skrócony, a jego struktura zazwyczaj nie posiada elementów właściwych dla opinii specjalistycznej. Podobnie jak opinie, pisemna informacja o dziecku wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Uprzejmie informujemy, że Poradnia “Totoro” wydaje bezpłatnie na wniosek rodzica pisemną informację o dziecku uczestniczącym w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju jeden raz w roku szkolnym. Wydanie drugiej i kolejnej informacji o dziecku uczestniczącym w zajęciach terapeutycznych w ramach WWR w danym roku szkolnym jest odpłatne – koszt dokumentu to 70 zł.