Pisemna informacja o dziecku

50 zł

Pisemna informacja o dziecku wydawana jest w sytuacjach, w których wydanie opinii nie jest w danym przypadku konieczne lub możliwe, na przykład wtedy, gdy spotkanie z dzieckiem nie obejmowało badania diagnostycznego i specjalista formułuje wnioski wyłącznie na podstawie obserwacji dziecka. Dokument ma charakter skrócony, a jego struktura zazwyczaj nie posiada elementów właściwych dla opinii specjalistycznej, takich jak stanowisko w sprawie, określonej we wniosku lub wskazania dla rodziców lub nauczycieli. Podobnie jak opinie, pisemna informacja o dziecku wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.