Pisemna informacja o dziecku

100 zł

Pisemna informacja o dziecku wydawana jest w sytuacjach, w których wydanie opinii nie jest w danym przypadku konieczne lub możliwe, na przykład wtedy, gdy spotkanie z dzieckiem nie obejmowało badania diagnostycznego i specjalista formułuje wnioski wyłącznie na podstawie obserwacji dziecka. Dokument ma charakter skrócony, a jego struktura zazwyczaj nie posiada elementów właściwych dla opinii specjalistycznej. Może obejmować podsumowanie wniosków z konsultacji specjalistycznej lub wniosków z obserwacji dziecka w ramach zajęć terapeutycznych. Podobnie jak opinie, pisemna informacja o dziecku wydawana jest na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.