Psychologiczna diagnoza funkcji poznawczych

1 x 120 minut oraz szczegółowy wywiad rozwojowy
450 zł

Ocena percepcji wzrokowej, słuchowej, pamięci, koncentracji uwagi, rozumienia języka oraz wybranych procesów związanych z myśleniem. Przydatna w szczególności dla celów związanych z oceną przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz jako podstawa do przygotowania planu terapii zaburzonych funkcji poznawczych lub treningu funkcji poznawczych, mającego na celu podniesienie efektywności nauki dziecka w szkole.