Psychologiczna diagnoza poziomu rozwoju emocjonalnego i/lub społecznego dziecka

1 - 3 spotkania, w tym kontakt z placówką edukacyjną 30 - 60 min plus szczegółowy wywiad rozwojowy
480 zł

Ocena poziomu funkcjonowania emocjonalnego i/lub społecznego dziecka w odniesieniu do normy przewidzianej dla jego wieku. Przydatna przede wszystkim w przypadku obserwowanych u dziecka trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej, w przedszkolu lub szkole, w ogólnym funkcjonowaniu emocjonalnym (obniżony nastrój, napady złości, częste zmiany nastroju o nieustalonym podłożu, nieśmiałość, brak pewności siebie, trudności w radzeniu sobie z niepowodzeniami i inne).

W przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola lub szkoły istotne jest dostarczenie na spotkanie diagnostyczne opinii wychowawcy dziecka lub pedagoga szkolnego, obejmującej między innymi obserwacje nauczyciela dotyczące funkcjonowania społecznego dziecka.