Aktualności

WAKACJE W TOTORO

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne zajęcia w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Totoro”:

LOGORYTMIKĘ – grupowe zabawy logopedyczne połączone z rytmiką, podczas których naśladujemy, śpiewamy, tańczymy i gramy na instrumentach. Podejmowane podczas zajęć działania rozwijają zdolności słuchowe, słuchowo – ruchowe oraz ruchowe dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie integracyjnej. Zajęcia logorytmiczne w „Totoro” kierowane są do dzieci w wieku od 3 do 6 r. ż.

SENSOPLASTYKĘ – grupowe zajęcia oparte na wykorzystaniu farb i mas plastycznych przygotowanych samodzielnie przez uczestników na bazie produktów spożywczych; wszystko naturalnie pachnie, jest kolorowe, ma różne konsystencje. Co ważne, dzieci mogą wszystkiego posmakować, doświadczyć dotykiem, poczuć pod własnymi stopami i przede wszystkim swobodnie się pobrudzić. Zajęcia prowadzone są w formie integracyjnej. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 6 r.ż.

MANKALĘ – niestandardowe zajęcia grupowe oparte na zabawie z wykorzystaniem dostosowanych do możliwości i wieku uczestników gier stolikowych – planszowych gier strategicznych, fabularnych, przygodowych, gier karcianych oraz prostych gier zręcznościowych. Spotkania te są doskonałą okazją do ćwiczenia umiejętności społecznych, nawiązywania relacji z rówieśnikami, prowadzenia dialogu, wyrażania własnych oczekiwań i uwzględniania potrzeb innych osób, negocjowania, radzenia sobie z sytuacjami trudnymi (stres, ryzyko, przegrana, nagłe, niespodziewane okoliczności), dostosowywania się do przyjętych reguł i przede wszystkim – współdziałania w grupie. Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 6 do 16 r.ż. (w przypadku dużej rozpiętości wieku uczestników deklarujących udział w zajęciach, organizowane są dwie lub trzy grupy).

Zajęcia z zakresu LOGORYTMIKI odbywają się w środy o godzinie 11.00, SENSOPLASTYKA odbywa się w czwartki o 11.00, a MANKALA w piątki o godz. 17.00.

W przypadku każdych zajęć obowiązują zapisy.

Zapraszamy do kontaktu z sekretariatem Poradni drogą e-mailową (biuro@poradniatotoro.pl) oraz telefoniczną (12 346 11 30, 664 067 500, 500 622 274).

Potrzebujesz więcej informacji?
Skontaktuj się z nami!