Agnieszka Maj

LOGOPEDA, PEDAGOG, TERAPEUTA RĘKI

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunkach pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz logopedia. Swoje doświadczenie zdobywa pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajmuje się terapią dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji oraz prowadzeniem zajęć grupowych w ramach Logorytmiki i LogoSensoryki w przedszkolu. W swojej pracy stara się łączyć dwie specjalizacje: pedagogikę oraz logopedię. Ciągle doskonali swój warsztat pracy, biorąc udział w różnych szkoleniach,  kursach i konferencjach naukowych.