Aleksandra Ptak

PEDAGOG SPECJALNY, OLIGOFRENOPEDAGOG, TERAPUTA PEDAGOGICZNY, TERAPEUTA RĘKI

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum (kierunek pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna) oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (kierunek pedagogika specjalna, specjalność terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna). Ponadto ukończyła również studia podyplomowe Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Krakowskim Instytucie Rozwoju i Edukacji w Krakowie, a także kursy kwalifikacyjne w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych, Komunikacji Alternatywnej Makaton oraz Terapii Ręki. Na co dzień łączy rolę nauczyciela w Szkole Podstawowej z rolą terapeuty wspomagającego dzieci i młodzież wymagających opieki psychologiczno-pedagogicznej.