Klaudia Hryc

PEDAGOG, TERAPEUTA SI

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu (kierunek: pedagogika; specjalność: logopedia i terapia pedagogiczna) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (kierunek: pedagogika; specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną). Ukończyła studia podyplomowe Integracji Sensorycznej w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, a także w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Obecnie głównie zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci i młodzieży.